Nové kurzy pro pedagogické pracovníky

Vážení kolegové,

otevřeli jsme přihlašování na další termíny základního kurzu a také nově otvíráme dva nové navazující kurzy:

Reflektivní seminář, ve kterém  Vám umožníme konzultovat veškeré dotazy, pochybnosti nebo nápady pro práci s Elkoninem u Vás

Aplikaci Elkonina u dětí s narušenou komunikační schopností a dětí se sluchovým postižením, kde Vás seznámíme se specifiky práce s těmito dětmi a společně si postupy na místě vyzkoušíme.

Více o kurzech a linky na přihlašování zde