KURZY PRO DĚTI NA ROK 2021/2022.

Vážení rodiče,

máte-li zájem o zapsání Vašeho dítěte do skupiny dětí zaměřující se na trénink fonematického uvědomování (Trénink dle Elkonina), kontaktujte nás. 

Máte-li pochybnosti o tom, zda-li je tento trénink vhodný/potřebný pro Vaše dítě, je možné udělat screeningové vyšetření, které usnadní Vaše rozhodování. 

Pro koho je trénink fonematického uvědomování (Elkoninův trénink) určen

 

- pro všechny děti v předškolním věku před vstupem do ZŠ jako stimulační program

- pro děti s odkladem školní docházky

- pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči

- pro děti jejichž rodiče jsou dyslektici

- pro děti s vývojovými poruchami

- pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve které bude dítě vzděláváno)

- pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky   

 

 

Trénink v daném místě bude otevřen při naplnění skupinky minimálně pěti dětmi. Maximální počet dětí ve skupině je šest.

Základní cena* za lekci je 230,- Kč. Celkem se jedná o 33 lekcí a platba za jednotlivé lekce není možná. Cena za celý trénink, včetně pomůcek (pracovní sešit Hláskář v hodnotě 330 Kč, žetony, pastelky atd.), je 7590,-. Platbu je možné rozdělit na dvakrát.

Online trénink je možné otevřít při naplnění skupinky čtyřmi dětmi. Cena online tréninku je pro každé dítě 220,- Kč za lekci. Podmínkou je individuální zakoupení Hláskáře (pracovní sešit) - objednávejte zde

V případě, že se skupinka nenaplní, ale přesto budou mít rodiče zájem o zařazení do kurzu, je možné trénink otevřít, ale navýší se jim cena za trénink (zvýší se náklady na trénink, ovšem velkou výhodou je ještě individuálnější přístup, který je dán nižším počtem dětí ve skupince).

* Co je to základní cena? 

Je to nejvyšší částka, kterou rodiče za trénink při daném počtu dětí zaplatí. Snažíme se sehnat finanční prostředky na tréninky z dalších zdrojů, aby konečná cena pro rodiče byla nižší. Proto je možné, že cena se u jednotlivých tréninků bude lišit - je to dáno sponzoringem konkrétního tréninku. V odkazech na konkrétní trénink budou informace o tom, jestli se tohoto tréninku týká nějaká sleva, případně v jaké výši.

Sourozenecká sleva 40% 

 

Slevu lze uplatnit ve chvíli, kdy sourozenci budou navštěvovat trénink ve stejném období. První dítě platí 100% ceny daného tréninku, druhé dítě platí 60%. 

Je možné, aby děti v případě potřeby docházely i do jiných skupin.

Pro nácvik čtení v základní škole je potřeba mít vytrénované nejen zrakové vnímání a oblast grafomotoriky (ty bývají ve školkách dobře rozvíjeny), ale je třeba mít vytrénované sluchové vnímání, konkrétně fonematické rozlišování. To rozvíjíme Elkoninovou metodou, která je pro děti velmi atraktivní a efektivní.
 
Než se rozhodnete investovat do rozvoje jazykových schopností Vašich dětí čas i peníze, je možné udělat screening jazykových schopností právě u Vašeho dítěte. 
 
Screening může být proveden i za přítomnosti rodičů. 
Cena za testování je 300 Kč za jedno dítě.