Podmínky vzdělávání a storno podmínky

Podmínky vzdělávání:

 1.  Zákonný zástupce je povinen dodržovat časy začátku a konce tréninků. Proto Vás prosíme o příchod asi 5 min před zahájením. Vzhledem k tomu, že se jedná o vzdělávací aktivitu, záleží na tom, aby dítě nezameškávalo mnoho lekcí. V případě nemoci dítěte ho prosím omluvte u své lektorky. 
 2. Trénink probíhá bez přítomnosti rodičů na hodině (pokud to stav dítěte nevyžaduje).
 3. Dítě na trénink nevoďte v době nemoci. Jde o zdraví jeho i dětí ve skupině.
 4. Podpisem souhlasíte s použitím videozáznamů a fotodokumentace pro studijní, výzkumné a propagační účely Iniciativy Elkonin.cz.
 5. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit celou částku kurzovného ve stanovených termínech (výběr v přihlášce).
 6. V případě nenadálých situací (například opatření v souvislosti s nemocí Covid 19), které nám znemožní vést trénink osobní formou, se plynule přejde na distanční vzdělávání (on-line trénink), vedený přes některý z běžně a pro veřejnost zdarma dostupných komunikátorů. Bude upřednostňována osobní forma vzdělávání a uděláme vše pro to, abychom mohli pracovat osobní formou. V případě, že to nepůjde, bude distanční vzdělávání plnohodnotnou náhradou a nevzniká tak nárok na vrácení peněz z kurzu. A to i přes drobný diskomfort, který s sebou tato forma přináší.
 

Storno podmínky zařazení do kurzu (pro začátečníky):

 1. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze elektronicky na adrese akejrova.elkonin@gmail.com . Po vyplnění závazné přihlášky je třeba uhradit zálohu 1000,- z celkové částky kurzovného (na základě vystavené faktury).   
 2. Pokud se kurz zruší z organizačních důvodů Iniciativy Elkonin, kurzovné se vrací ve výši, kterou klient uhradil, do 10 pracovních dní na stejný účet, ze kterého proběhla platba. Nebo je na žádost zájemce převeden na jiný kurz pod Iniciativou Elkonin. Případně je možné kurzovné převést na náhradníka, kterého zájemce sám najde.
 3. Pokud zrušíte závaznou přihlášku více než 11 dní před zahájením (11 a více dnů), storno poplatek činí 500 Kč (polovina zálohy se vrací ve výši, kterou klient uhradil) do 10 pracovních dnů na stejný účet, ze kterého proběhla platba.
 4. Pokud zrušíte závaznou přihlášku 10 dní před zahájením kurzu (10 a méně dnů), storno poplatek činí 1000kč (záloha je nevratná).
 5.  Pokud zrušíte závaznou přihlášku po zahájení tréninku do 5. lekce (včetně), storno poplatek činí 50% z celkové částky kurzovného. Zákonný zástupce přihlášeného dítěte se zavazuje, že uhradí částku do výše 50% kurzovného i v případě, že zvolil variantu platit na třikrát. V případě, že nastane tato situace, je doplatek třeba uhradit do 40 kalendářních dnů od ukončení docházky na základě nově vystavené faktury Iniciativou Elkonin. 
 6. Pokud zrušíte závaznou přihlášku po zahájení tréninku po 6. lekci (včetně), storno poplatek činí 100% z celkové částky kurzovného. Zákonný zástupce přihlášeného dítěte se zavazuje, že uhradí částku do výše 100% kurzovného i v případě, že zvolil variantu platit kurz v několika splátkách. V případě, že nastane tato situace, je doplatek třeba uhradit do 60 kalendářních dnů od ukončení docházky na základě nově vystavené faktury Iniciativou Elkonin.
 7. V případě docházky sourozenců, z nichž na jednoho je uplatňována sourozenecká sleva, se storno (vrácení peněz Iniciativou Elkonin.cz rodičům) týká přednostně nižší částky (př. sourozenci nastoupí na trénink a rodiče zaplatí 1x celou částku, 1x částku s 50% sourozeneckou slevou. V případě, že jeden ze sourozenců docházku ukončí po zahájení tréninku, Iniciativa Elkonin.cz vrátí 50% ze zlevněné částky).
 8. V případě, že najdete za dítě náhradníka, je možné kurzovné převést na něj. Je tak možné učinit, rozhodnete-li se do 5. lekce (včetně). V praxi to znamená, že pokud budete muset kurz zrušit před jeho zahájením, či po jeho zahájení, ale docházku nemělo dítě vyšší než 5 lekcí, je možné kurzovné přenechat náhradníkovi, kterého si sami najdete a vše písemně domluvíte s vedením Iniciativy Elkonin. 

 

Storno podmínky zařazení do kurzu (pro pokročilé): 

 1. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze elektronicky na adrese akejrova.elkonin@gmail.com
 2. Po závazném upřesnění zařazení dítěte do tréninku je třeba uhradit nevratnou zálohu 1000,- (splatnost v průběhu července 2019 na základě vystavené faktury).
 3. Pokud se kurz zruší ze strany Iniciativy Elkonin, kurzovné se vrací v plné výši do 10 pracovních dnů na stejný účet, ze kterého byla platba uhrazena, nebo je dle zájemce převeden na jiný kurz pod Iniciativou Elkonin. Případně je možné kurzovné převést na náhradníka, kterého zájemce sám najde.
 4. Pokud zrušíte přihlášku v jakékoliv době před zahájením tréninku, záloha se nevrací. Je to dáno administrativní náročností a navýšením nákladů na trénink v případě snížení počtu dětí.
 5. Pokud zrušíte závaznou přihlášku po zahájení tréninku, storno poplatek činí 100% z celkové částky kurzovného. Zákonný zástupce přihlášeného dítěte se zavazuje, že uhradí částku do výše 100% kurzovného i v případě, že zvolil variantu platit kurz v několika splátkách. V případě, že nastane tato situace, je doplatek třeba uhradit do 60 kalendářních dnů od ukončení docházky na základě nově vystavené faktury Iniciativou Elkonin.