Vážení rodiče, 

již připravujeme tréninky na školní rok 2021/2022 a to na mnoha různých místech ve velkých i menších mětech. Postupně Vás o nich budeme informovat na našich stránkách či facebooku

Jak Elkonin probíhá? Zde se dozvíte více.  Nebo můžete shlédnout záznam z přednášky pro rodiče Jak připravit předškoláka na čtení, kde je Elkoninova metoda podrobněji představena. 

Máte-li pochybnosti o tom, zda-li je tento trénink vhodný/potřebný pro Vaše dítě, je možné udělat screeningové vyšetření, které usnadní Vaše rozhodování. 

Pro koho je trénink fonematického uvědomování (Elkoninův trénink) určen

 

- pro všechny děti v předškolním věku před vstupem do ZŠ jako stimulační program

- pro děti s odkladem školní docházky

- pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči

- pro děti jejichž rodiče jsou dyslektici

- pro děti s vývojovými poruchami

- pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno)

- pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky   

 

Novinka pro školní rok 2021/2022

Ve spolupráci s autorkami metodiky jsme se rozhodli v letošním školním roce rozšířit naše služby o testování oblasti, na kterou je terapie Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina zaměřena. Jedná se konkrétně o zkoumání fonematického uvědomování dětí (oblast sluchového vnímání klíčová pro budoucí čtení s porozuměním). Krátký test - asi na 15 minut  - dítěti individuálně zadáme 2x během školního roku. Konkrétně před zahájením tréninku a po jeho skončení. Realizace testování bude ve stejném čase i lokalitě, kam je dítě přihlášené do tréninku a bude zdarma. Po vyhodnocení testů budou rodiče o výsledcích informováni. Po závěrečném testování obdrží informace o tom, jak s dítětem dále pracovat, je-li na místě v terapii pokračovat, nebo zda již dítě dosáhlo potřebné úrovně v oblasti předčtenářské gramotnosti.