Screening jazykových schopností

Pro nácvik čtení v základní škole je potřeba mít vytrénované nejen zrakové vnímání a oblast grafomotoriky (ty bývají ve školkách dobře rozvíjeny), ale je třeba mít vytrénované sluchové vnímání, konkrétně fonematické rozlišování. To rozvíjíme Elkoninovou metodou, která je pro děti velmi atraktivní a efektivní.
 
Než se rozhodnete investovat do rozvoje jazykových schopností Vašich dětí čas i peníze, je možné udělat screening jazykových schopností právě u Vašeho dítěte. 
 
Screening může být proveden i za přítomnosti rodičů. 
Cena za testování je 300 Kč za jedno dítě.