Cena za skupinový trénink 2020/2021 

Trénink v daném místě bude otevřen při naplnění skupinky minimálně pěti dětmi. Maximální počet dětí ve skupině je šest.

Základní cena* za lekci je 200,- . Celkem se jedná o 33 lekcí a platba za jednotlivé lekce není možná. Cena za celý trénink je 6600,- . Platbu je možné rozdělit na třikrát. Frekvenci platby si zvolíte při vyplnění závazné přihlášky.  

V případě, že se skupinka nenaplní, ale přesto budou mít rodiče zájem o zařazení do kurzu, je možné trénink otevřít, ale navýší se jim cena za trénink (zvýší se náklady na trénink, ovšem velkou výhodou je ještě individuálnější přístup, který je dán nižším počtem dětí ve skupince).

Při naplnění skupinky čtyřmi dětmi by se jednalo o částku 225,-/lekce/dítě. 

Při naplnění skupinky třemi dětmi by se jednalo o částku 295,-/lekce/ dítě.

Při naplění skupinky dvěmi by se jednalo o částku 430,-/ lekce/ dítě.

* Co je to základní cena? 

Je to nejvyšší částka, kterou rodiče za trénink při daném počtu dětí zaplatí. Snažíme se sehnat finanční prostředky na tréninky z dalších zdrojů, aby konečná cena pro rodiče byla nižší. Proto je možné, že cena se u jednotlivých tréninků bude lišit - je to dáno sponzoringem konkrétního tréninku. V odkazech na konkrétní trénink budou informace o tom, jestli se tohoto tréninku týká nějaká sleva, případně v jaké výši.

Sourozenecká sleva 50% 

Slevu lze uplatnit ve chvíli, kdy sourozenci budou navštěvovat trénink ve stejném období. První dítě platí 100% ceny daného tréninku, druhé dítě platí 50%. 

Je možné, aby děti v případě potřeby docházely i do jiných skupin.

 

Cena za skupinový trénink 2019/2020 

Trénink v daném místě bude otevřen při naplnění skupinky minimálně pěti dětmi. Maximální počet dětí ve skupině je šest.

Základní cena* za lekci je 190,- . Celkem se jedná o 33 lekcí a platba za jednotlivé lekce není možná. Cena za celý trénink je 6270,- . Platbu je možné rozdělit na třikrát. Frekvenci platby si zvolíte při vyplnění závazné přihlášky.  

V případě, že se skupinka nenaplní, ale přesto budou mít rodiče zájem o zařazení do kurzu, je možné trénink otevřít, ale navýší se jim cena za trénink (zvýší se náklady na trénink, ovšem velkou výhodou je ještě individuálnější přístup, který je dán nižším počtem dětí ve skupince).

Při naplnění skupinky čtyřmi dětmi by se jednalo o částku 215,-/lekce/dítě. 

* Co je to základní cena? 

Je to nejvyšší částka, kterou rodiče za trénink při daném počtu dětí zaplatí. Snažíme se sehnat finanční prostředky na tréninky z dalších zdrojů, aby konečná cena pro rodiče byla nižší. Proto je možné, že cena se u jednotlivých tréninků bude lišit - je to dáno sponzoringem konkrétního tréninku. V odkazech na konkrétní trénink budou informace o tom, jestli se tohoto tréninku týká nějaká sleva, případně v jaké výši (v červnu 2019). 

Sourozenecká sleva 50% 

Slevu lze uplatnit ve chvíli, kdy sourozenci budou navštěvovat trénink ve stejném období. První dítě platí 100% ceny daného tréninku, druhé dítě platí 50%. 

Je možné, aby děti v případě potřeby docházely i do jiných skupin.

 

Storno podmínky pro rok 2019/2020 naleznete zde.

 

Storno podmínky zařazení do kurzu:

  1. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou e-mailu.
  2. Stornování závazné přihlášky - 500kč manipulační poplatek. 
  3. Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – bez storno poplatku.
  4. Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: 50% kurzovného. 
  5. Stornování zařazení do kurzu po uplynutí více než 20 lekcí (celkem má trénink 33 lekcí) – storno poplatek: 75% kurzovného
  6. Stornování zařazení do kurzu po uplynutí více než 25 lekcí (celkem má trénink 33 lekcí) se kurzovné nevrací.
  7. Děti, které nastoupily do druhého a vyššího ročníku ZŠ mají zkušební dobu čtyř týdnů od zahájení tréninku. Poté se písemně potvrdí pokračování/ukončení docházky dítěte na trénink. V případě pokračování platí stejné podmínky jako u ostatních. V případě ukončení tréninku, se zákonný zástupce zavazuje uhradit 4 lekce (i v případě, že se zákonný zástupce rozhodne ukončit docházku před uplynutím zkušební doby).
  8. V případě docházky sourozenců, z nichž na jednoho je uplatňována sourozenecká sleva, se storno (vrácení peněz Iniciativou Elkonin.cz rodičům) týká přednostně nižší částky. (př. sourozenci nastoupí na trénink a rodiče zaplatí 1x celou částku, 1x částku s 50% sourozeneckou slevou. V případě, že jeden ze sourozenců docházku ukončí po zahájení tréninku, Iniciativa Elkonin.cz vrátí 50% ze zlevněné částky).

 

Možnost sponzoringu

Máte-li chuť podílet se na větší dostupnosti Elkoninovy metody pro co největší množství potřebných dětí, kontaktujte nás Vy, nebo společnost, ve které pracujete. I malým darem přiblížíte dětem možnost, aby čtení a psaní probíhalo hladce. Sponzoring nemusí být jen finanční, ale oceníme i materiální podporu pro zajištění tréninků (tonery do tiskáren, papíry, tisk letáků, prostory na tréninky, pastelky, flipcharty, ....). Věřím, že společnými silami dopřejeme dětem možnost číst s radostí!