Cena za skupinový trénink 2022/2023

Trénink v daném místě bude otevřen při naplnění skupinky minimálně pěti dětmi. Maximální počet dětí ve skupině je šest.

Základní cena* za lekci je 270Kč. Proč se cena navýšila? Bližší info zde.

Celkem se jedná o 33 lekcí a platba za jednotlivé lekce není možná. Cena za celý trénink, včetně pomůcek (pracovní sešit Hláskář v hodnotě 330 Kč, žetony, pastelky atd.), je 8910,-. Platbu je možné rozdělit na dvakrát či na třikrát. 

Online trénink je možné otevřít při naplnění skupinky čtyřmi dětmi. Cena online tréninku je pro každé dítě 260,- Kč za lekci. Podmínkou je individuální zakoupení Hláskáře (pracovní sešit) - objednávejte zde

V případě, že se skupinka nenaplní, ale přesto budou mít rodiče zájem o zařazení do kurzu, je možné trénink otevřít, ale navýší se jim cena za trénink (zvýší se náklady na trénink, ovšem velkou výhodou je ještě individuálnější přístup, který je dán nižším počtem dětí ve skupince).

* Co je to základní cena? 

Je to nejvyšší částka, kterou rodiče za trénink při daném počtu dětí zaplatí. Snažíme se sehnat finanční prostředky na tréninky z dalších zdrojů, aby konečná cena pro rodiče byla nižší. Proto je možné, že cena se u jednotlivých tréninků bude lišit - je to dáno sponzoringem konkrétního tréninku. V odkazech na konkrétní trénink budou informace o tom, jestli se tohoto tréninku týká nějaká sleva, případně v jaké výši.

Sourozenecká sleva 40% 

Slevu lze uplatnit ve chvíli, kdy sourozenci budou navštěvovat trénink ve stejném období. První dítě platí 100% ceny daného tréninku, druhé dítě platí 60%. 

Je možné, aby děti v případě potřeby docházely i do jiných skupin.

Storno podmínky zařazení do kurzu:

  1. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou e-mailu.
  2. Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – 500 Kč manipulační poplatek.
  3. Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: 50% kurzovného. 
  4. Stornování zařazení do kurzu po uplynutí více než 20 lekcí (celkem má trénink 33 lekcí) – storno poplatek: 75% kurzovného
  5. Stornování zařazení do kurzu po uplynutí více než 25 lekcí (celkem má trénink 33 lekcí) se kurzovné nevrací.
  6. Děti, které nastoupily do druhého a vyššího ročníku ZŠ mají zkušební dobu čtyř týdnů od zahájení tréninku. Poté se písemně potvrdí pokračování/ukončení docházky dítěte na trénink. V případě pokračování platí stejné podmínky jako u ostatních. V případě ukončení tréninku, se zákonný zástupce zavazuje uhradit 4 lekce (i v případě, že se zákonný zástupce rozhodne ukončit docházku před uplynutím zkušební doby).
  7. V případě docházky sourozenců, z nichž na jednoho je uplatňována sourozenecká sleva, se storno (vrácení peněz Iniciativou Elkonin.cz rodičům) týká přednostně nižší částky. (př. sourozenci nastoupí na trénink a rodiče zaplatí 1x celou částku, 1x částku s 60% sourozeneckou slevou. V případě, že jeden ze sourozenců docházku ukončí po zahájení tréninku, Iniciativa Elkonin.cz vrátí 50% ze zlevněné částky).
  8. V případě nutnosti převést trénink z osobní formy do online prostředí (z důvodu epidemiologické situace) může dojít k úpravě formy výuky podle potřeb skupiny - dle rozhodnutí lektorky a garanta kurzu (např. osobně je výuka celé skupiny - 6 dětí - 45 minut; v online formě dojde k rozdělení na 2 skupiny - 3+3 děti - 25 + 25 minut). Výhodou je nižší počet dětí při náročné online výuce. Zkušenost ukazuje, že nároky na soustředěnost dětí při online výuce jsou mnohem vyšší, než při osobním setkávání, proto volíme kratší časovou dotaci s nižším počtem dětí. 

 

Možnost sponzoringu

Máte-li chuť podílet se na větší dostupnosti Elkoninovy metody pro co největší množství potřebných dětí, kontaktujte nás Vy, nebo společnost, ve které pracujete. I malým darem přiblížíte dětem možnost, aby čtení a psaní probíhalo hladce. Sponzoring nemusí být jen finanční, ale oceníme i materiální podporu pro zajištění tréninků (tonery do tiskáren, papíry, tisk letáků, prostory na tréninky, pastelky, flipcharty, ....). Věřím, že společnými silami dopřejeme dětem možnost číst s radostí!