Mgr. Alžběta Větrovská Zemánková

Vystudovala logopedii a surdopedii na Karlově univerzitě v Praze. Tamtéž se v rámci doktorského studia psychologie věnuje problematice vývojové dysfázie. Dále pracuje v rezortu zdravotnictví s dospělými klienty po poškození mozku. Působí také v Klubu Afasie a má profesní zkušenosti s dětmi s narušeným vývojem jazykových schopností a s dětmi s poruchami autistického spektra. Aktuálně také působí na Foniatrické klinice v Žitné. Elkoninův trénink vede od září 2016. Ve školním roce 2020/2021 povede skupinku dětí v navazujícím tréninku na Karlově náměstí.