Bc. Helena Radová

Vystudovala logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě v Brně. V průběhu studia pracovala s dětmi s narušenou komunikační schopností v rámci působení v logopedických zařízení. Působila v Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., kde pracovala s dětmi se sluchovým postižením a jejich rodinami jako poradkyně rané péče. Aktuálně pracuje jako logoped na soukromé klinice LOGO s.r.o. Ovládá znakový jazyk. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2019. Trénink podle Elkonina ve školním roce 2021/2022 v Praze - Radotíně.