Bc. Lucie Měchurová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Aktuálně dokončuje navazující studium speciální pedagogiky a učitelství pro první stupeň na Dolnoslezské univerzitě ve Wroclawi. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2020. Pracuje jako speciální pedagog v ZŠ. Věnuje se také práci s nadanými dětmi, v rámci volnočasových aktivit organizuje letní tábory. Od září 2021 povede trénink podle Elkonina v Praze - Dejvicích II (Jug. Partyz.).