Mgr. Alena Kosová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a Katolické univerzitě v Ružomberoku. Akreditovaný kurz k Elkoninově metodice absolvovala v roce 2016. V současné době pracuje jako Facility manager ve firmě BOSCH. Dříve působila v ZŠ jako učitelka a vychovatelka. S dětmi pracovala také jako programová ředitelka, individuálně se věnuje předškolním i školním dětem jako speciální pedagog. Elkoninův trénink vede od roku 2017 v Praze (Háje, Pankrác, Modřany) a od září 2020 povede navazujcí trénink na Pankráci.