Mgr. Alena Přecechtělová

Vystudovala obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a logopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Akreditovaný kurz metodiky Elkonina absolvovala v roce 2019 v Praze. Je absolventkou mnoha odborných kurzů zaměřených na diagnostiku a předškolní vzdělávání dětí, zejména s poruchami řeči. Má mnohaleté zkušenosti s prací s dětmi s narušenou komunikační schopností, nejvíce pak s dg. vývojová dysfázie, a to na na Foniatrické klinice VFN v Praze, kde působí ve třídě pro děti s odloženou školní docházkou. Od roku 2020 spolupracuje s Iniciativou Elkonin.cz. Od září 2021 povede navazující trénink v Praze na Novém Městě v prostorech foniatrické kliniky VFN na Praze 2.