Mgr. Alena Přecechtělová

Vystudovala obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a logopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Akreditovaný kurz metodiky Elkonina absolvovala v roce 2019 v Praze. Je absolventkou mnoha odborných kurzů zaměřených na diagnostiku a předškolní vzdělávání dětí, zejména s poruchami řeči. Má mnohaleté zkušenosti s prací s dětmi s narušenou komunikační schopností, nejvíce pak s dg. vývojová dysfázie, a to na na Foniatrické klinice VFN v Praze, kde působí ve třídě pro děti s odloženou školní docházkou. Tréninky povede od září 2020 v objektu Foniatrické kliniky VFN na Praze 2, Žitná I. a Žitná II.