Mgr. MARTINA VITÁKOVÁ

Vystudovala Předškolní pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Akreditovaný kurz metodiky podle Elkonina absolvovala v roce 2020. Pracovala v mateřské škole jako učitelka, aktuálně působí několik let v přípravném ročníku ZŠ. Má profesní zkušenosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s vývojovou dysfázíí, PAS, ADHD. Ve školním roce 2020/2021 povede tréninky Modřany I. a Modřany II.