PhDr. Dana Kramářová

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2016 v Praze. V současné době pracuje jako logoped na Soukromé klinice LOGO s.r.o. Elkoninův trénink vede od února 2017. Ve školním roce 2019/2020 povede skupinku dětí v navazujícím tréninku v Horních Měcholupech.