BC. LADA ŽÁKOVÁ

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Má zkušenosti s výukovou jazyků na jazykové škole. V současné době pracuje jako učitelka ve speciální mateřské škole. Zkušenost má s předškolními dětmi s narušenou komunikační schopností a s dětmi s kombinovaným postižením. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2020. Ve školním roce 2020/2021 povede trénink v Praze na Černém Mostě.