Mgr. Marie Modlitbová

Vystudovala rehabilitační péči o postižené děti, dospělé a staré osoby na Jihočeské univerzitě. Akreditovaný kurz k metodě absolvovala v roce 2018 v Brně. V současné době je zaměstnaná jako poradkyně rané péče ve Společnosti pro ranou péči v Českých Budějovicích. Má zkušenosti s prací s dětmi s různým typem postižení (děti se zrakovým postižením, děti s kombinovaným postižením, děti s poruchami autistického spektra, děti s narušenou komunikační schopností, děti se sluchovým postižením). Elkoninův trénink pro začátečníky i pro pokročilé vede od roku 2018. Od září 2020 povede trénink v Českých Budějovicích