Mgr. Veronika Báňová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v Praze v roce 2017. V současné době je zaměstnaná jako učitelka v přípravné třídě ZŠ, kde působí i jako logoped a speciální pedagog. Zkušenosti má s dětmi s narušnou komunikační schopností, s poruchami učení a pozornosti a dále také s dětmi s poruchami autistického spektra a nedoslýchavými. S Iniciativou Elkonin.cz spolupracuje od roku 2018. Od září 2021 povede trénink v Brně - Jundrově.