Navazující kurz - reflektivní seminář

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – Reflektivní navazující seminář pro uživatele metodiky

Je určen pro absolventy základního kurzu.

Je akreditovaný MŠMT ČR (číslo akreditace: MSMT-6307/2022-4-385)

Cíl kurzu: Cílem semináře je podpora pedagogických a dalších odborných schopností lektorů, posíleníjejich kompetencí a zprostředkování inspirace a zkušeností, získaných během 6 let koordinování tréninků po celé ČR, včetně doporučení dalších pomůcek, metod práce a možností spolupráce. Dalším důležitým cílem je odborný rozbor konkrétních situací s důrazem na hledání optimálních možností rozvoje každého dítěte v dané skupině a vytvoření prostoru pro vzájemné sdílení zkušeností, autoevaluaci a psychohygienu pedagogů.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga základních a mateřských škol včetně speciálních, speciální pedagogové, školní a kliničtí logopedi, psychologové), s minimální praxí dva roky práce s metodikou Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Vstupní podmínkou je absolvování základního kurzu Trénink jazykových dovedností podle D. B. Elkonina, který vyžaduje vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně zaměřeného na pedagogiku, psychologii nebo logopedii, nebo doložitelnou praxi v pedagogickém zařízení míinimálně 5 let. K přihlášce posluchač dodá kazuistiku ze své praxe a zodpoví předložené otázky.

Rozsah kurzu: 8 hodin

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

Lektor kurzu: Mgr. Karolína Jarešová a Mgr. Anežka Kejřová

Způsob vyhodnocení akce: Evaluační dotazník. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu. 

Cena kurzu: 1600 Kč

Aktuální termíny: zde.