PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD.

Je absolventkou oboru psychologie - speciální pedagogika a oboru speciální pedagogika - učitelství na speciálních školách na Pedagogické fakultě UK v Praze. V roce 2013 dokončila doktorské studium v oboru psychologie – logopedie. V letech 2008 - 2012 pracovala jako výzkumný pracovník v projektu 7. Rámcového programu EU (EC FP-7 Marie Curie ELDEL - www.eldel.eu) zjišťujícím předpoklady vývoje čtení a psaní v evropských jazycích. Společně s prof. Mikulajovou je spoluautorkou více vědeckých a odborných studií vydaných doma i v zahraničí. V roce 2011 absolvovala akreditovaný kurz Trénink fonematického uvědomování podle Elkonina. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi předškolního a školního věku, pracovala jako osobní asistent ve třídě pro děti s diagnózou autismus. V současné době pracuje se skupinami dětí v posledním ročníku MŠ, s odkladem školní docházky a s dětmi cizinců metodou tréninku jazykových schopností podle Elkonina. Je spoluautorkou druhého vydání metodiky v českém jazyce (2016).