Vážení kolegové, 

hledáme do našeho rozvíjejícího se projektu lektory, kteří absolvovali akreditovaný kurz "Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina" pro vedení skupin dětí v různých částech České republiky. V případě, že jste vyškoleni a máte zájem o práci s touto metodou, pošlete mi prosím Váš životopis na uvedenou adresu

Spolupracující certifikovaní lektoři Elkoninova tréninku

Mgr. Anežka Kejřová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2014 v Praze. Od roku 2005 pracuje jako učitelka a aktuálně i jsko speciální pedagog v MŠ Parmská, Praha 10. Mezi její další profesní zkušenosti patří práce s dětmi s narušenou...
+

Mgr. Karolína Jarešová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2016 v Praze. V současné době je zaměstnaná jako speciální pedagog-logoped v SPC pro děti s vadami řeči v Horních Měcholupech. V Iniciativě Elkonin.cz pracuje jako koordinátorka...
+

Mgr. Alžběta Větrovská Zemánková

Vystudovala logopedii a surdopedii na Karlově univerzitě v Praze. Tamtéž se v rámci doktorského studia psychologie věnuje problematice vývojové dysfázie. Dále pracuje v rezortu zdravotnictví s dospělými klienty po poškození mozku. Působí také v Klubu Afasie a má profesní zkušenosti s dětmi s...
+

Mgr. Kateřina Přeučilová

Vystudovala speciální pedagogiku a předškolní pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2017 v Poděbradech. V současné době je zaměstnaná jako lektorka a průvodce dětí v Rodinném klubu Klíček. Řadu let vede logopedický kroužek v...
+

Bc. Barbora Vacková

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2016. Má zkušenosti jako učitelka v běžné MŠ, v součané době pracuje jako učitelka v surdopedické třídě v MŠ pro sluchově postižené Holečkova na Smíchově. Zkušenosti má s...
+

Ing. Michala Radotínská

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, ale lektorské a pedagogické činnosti se věnuje již čtvrtým rokem. V roce 2019 absolvovala kurz pro pedagogy volného času. V DDM Praha 9 vede kroužky pro děti. Ve svém profesním životě pořádá besedy pro děti na témata z oblasti kybernetické bezpečnosti....
+

Hana Urbanová

Studovala střední pedagogickou školu. Po třech letech praxe v MŠ absolvovala rekvalifikační kurz Plavání a cvičení kojenců, batolat a předškolních dětí. Pracovala v rodinném centru jako instruktorka plavání, cvičení a kroužků zaměřených na předškolní výchovu s prvky Motessori pedagogiky. Nyní...
+

Mgr. Denisa Konášová

Vystudovala obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surodopedii na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2013 složila atestační zkoušku a v současné době působí jako klinický logoped. Zkušenosti má s dětmi a dospělými s narušenou komunikační schopností....
+

Mgr. Vladimíra Hladíková

Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy a Předškolní pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2022. V současné době pracuje jako učitelka MŠ na Praze 10. Je absolventkou kurzu Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve...
+

Bc. Jana Ficová

Vystudovala obor Čeština v komunikaci neslyšících na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje jako asistent pedagoga na ZŠ. Má profesní zkušenosti s mladými lidmi s tělesným i kombinovaným postižením. Byla vyškolena v roce 2021 a od té doby s Iniciativou Elkonin spolupracuje. Ve školním roce...
+