Vážení kolegové, 

hledáme do našeho rozvíjejícího se projektu lektory, kteří absolvovali akreditovaný kurz "Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina" pro vedení skupin dětí v různých částech České republiky. V případě, že jste vyškoleni a máte zájem o práci s touto metodou, pošlete mi prosím Váš životopis na uvedenou adresu

Spolupracující certifikovaní lektoři Elkoninova tréninku

Mgr. Anežka Kejřová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2014 v Praze. Od roku 2005 pracuje jako učitelka a aktuálně i jsko speciální pedagog v MŠ Parmská, Praha 10. Mezi její další profesní zkušenosti patří práce s dětmi s narušenou...
+

Mgr. Karolína Jarešová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2016 v Praze. V současné době je zaměstnaná jako speciální pedagog-logoped v SPC pro děti s vadami řeči v Horních Měcholupech. V Iniciativě Elkonin.cz pracuje jako koordinátorka...
+

Mgr. Alžběta Větrovská Zemánková

Vystudovala logopedii a surdopedii na Karlově univerzitě v Praze. Tamtéž se v rámci doktorského studia psychologie věnuje problematice vývojové dysfázie. Dále pracuje v rezortu zdravotnictví s dospělými klienty po poškození mozku. Působí také v Klubu Afasie a má profesní zkušenosti s dětmi s...
+

Mgr. Alena Přecechtělová

Vystudovala obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a logopedii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Akreditovaný kurz metodiky Elkonina absolvovala v roce 2019 v Praze. Je absolventkou mnoha odborných kurzů zaměřených na diagnostiku a...
+

Mgr. Kateřina Přeučilová

Vystudovala speciální pedagogiku a předškolní pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2017 v Poděbradech. V současné době je zaměstnaná jako lektorka a průvodce dětí v Rodinném klubu Klíček. Řadu let vede logopedický kroužek v...
+

Bc. Barbora Vacková

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2016. Má zkušenosti jako učitelka v běžné MŠ, v součané době pracuje jako učitelka v surdopedické třídě v MŠ pro sluchově postižené Holečkova na Smíchově. Zkušenosti má s...
+

Hana Urbanová

Studovala střední pedagogickou školu. Po třech letech praxe v MŠ absolvovala rekvalifikační kurz Plavání a cvičení kojenců, batolat a předškolních dětí. Pracovala v rodinném centru jako instruktorka plavání, cvičení a kroužků zaměřených na předškolní výchovu s prvky Motessori pedagogiky. Nyní...
+

Mgr. Barbora Šnajdrová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na logopedii a surdopedii. V současné době působí v ambulanci klinické logopedie a aktuálně je v atestační přípravě klinického logopeda. Zkušenosti má s dětmi s narušnou komunikační schopností, dětmi se sluchovým...
+

Bc. Lucie Měchurová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Aktuálně dokončuje navazující studium speciální pedagogiky a učitelství pro první stupeň na Dolnoslezské univerzitě ve Wroclawi. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2020. Pracuje jako speciální pedagog v ZŠ. Věnuje...
+

Mgr. Ing. Jitka Oupická

V roce 1990 absolvovala Leningradský finančně-ekonimický institut (VŠE Praha, ekonomika průmyslu a obchodu). Dosud pracovala jako ekonom a hlavní účetní. V roce 2021 ukončila magisterské studium na Dolnoslaske Szkole Wyzse ve Wroclawi v oboru Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty...
+