Vážení kolegové, 

hledáme do našeho rozvíjejícího se projektu lektory, kteří absolvovali akreditovaný kurz "Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina" pro vedení skupin dětí v různých částech České republiky. V případě, že jste vyškoleni a máte zájem o práci s touto metodou, pošlete mi prosím Váš životopis na uvedenou adresu

Spolupracující certifikovaní lektoři Elkoninova tréninku

PhDr. Dana Kramářová

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2016 v Praze. V současné době pracuje jako logoped na Soukromé klinice LOGO s.r.o. Elkoninův trénink vede od února 2017. Ve školním roce...
+

BC. LADA ŽÁKOVÁ

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Má zkušenosti s výukovou jazyků na jazykové škole. V současné době pracuje jako učitelka ve speciální mateřské škole. Zkušenost má s předškolními dětmi s narušenou komunikační schopností a s dětmi s kombinovaným postižením....
+

Mgr. Kristina Horníková

Vystudovala speciální pedagogiku - učitelství na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2013. Po ukončení studia se rozhodla pro práci ve zdravotnictví a v roce 2014 úspěšně složila atestační zkoušku z logopedie. V současné době má soukromou ambulanci klinické...
+

Mgr. MARTINA VITÁKOVÁ

Vystudovala Předškolní pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Akreditovaný kurz metodiky podle Elkonina absolvovala v roce 2020. Pracovala v mateřské škole jako učitelka, aktuálně působí několik let v přípravném ročníku ZŠ. Má profesní zkušenosti s dětmi se speciálními...
+

Bc. Kateřina Žáková

Vystudovala v bakalářském studiu obor speciální pedagogika, nyní dále pokračuje ve studiu na pedagogické fakultě v Brně. Na Klinice Logo působí jako dobrovolník. Aktuálně pracuje ve speciální mateřské škole jako pedagog. Vyškolena byla na jaře 2019. Od září 2019 pracuje s metodikou dle Elkonina a...
+

Mgr. Helena Podpěrová

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v 2016 v Praze. V současné době pracuje jako učitelka v logopedické třídě v MŠ pro sluchově postižené Holečkova, Praha 5 - Smíchov. Mezi její další...
+

Mgr. Marie Modlitbová

Vystudovala rehabilitační péči o postižené děti, dospělé a staré osoby na Jihočeské univerzitě. Akreditovaný kurz k metodě absolvovala v roce 2018 v Brně. V současné době je zaměstnaná jako poradkyně rané péče ve Společnosti pro ranou péči v Českých Budějovicích. Má...
+

Mgr. Tereza Debnárová

Vystudovala speciální pedagogiku předškolního věku na Univerzitě Palackého v Olomouci a speciální pedagogiku se zaměřením logopedie - surdopedie na Ostravské univerzitě. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2018. Od roku 2015 pracovala jako učitelka MŠ v logopedické třídě. Zkušenosti má...
+

Mgr. Veronika Báňová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v Praze v roce 2017. V současné době je zaměstnaná jako učitelka v přípravné třídě ZŠ, kde působí i jako logoped a speciální pedagog. Zkušenosti má s dětmi s narušnou komunikační schopností, s...
+

Mgr. Ladislava Mandelíčková

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2017 v Praze. Působí jako logopedka v předatestační přípravě v ambulanci klinické logopedie na...
+