Vážení kolegové, 

hledáme do našeho rozvíjejícího se projektu lektory, kteří absolvovali akreditovaný kurz "Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina" pro vedení skupin dětí v různých částech České republiky. V případě, že jste vyškoleni a máte zájem o práci s touto metodou, pošlete mi prosím Váš životopis na uvedenou adresu

Spolupracující certifikovaní lektoři Elkoninova tréninku

Mgr. Kristina Horníková

Pracuje jako klinická logopedka v soukromé praxi. S Iniciativou Elkonin.cz spolupracuje od roku 2018. Od září 2021 povede Trénink jazykových schopností v Praze - Modřanech.
+

Bc. Eva Neumannová

Vystudovala obor speciální pedagogika na Univerzitě J. A. Komenského a pokračuje ve studiu na Dolnoslezské univerzitě ve Wroclavi. Akreditovaný kurz rozvoje jazykových schopností dle Elkonina absolvovala v roce 2018. Pracuje jako speciální pedagog v MŠ Milánská, Praha 10. Od září 2021 povede...
+

Bc. Lucie Al Haboubi

Je čerstvou absolventkou psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2021. Je frekventantkou psychodynamického psychoterapeutického výcviku s certifikací ČAP. Má osmiletou zkušenost jako táborová vedoucí, absolvovala stáž v SPC v ZŠ a...
+

Mgr. Simona Dočkalová

Vystudovala speciální pedagogiku (psychopedie, logopedie) na MUNI v Brně. Má zkušenosti s dětmi s narušenou komunikační schopností, dětmi s kombinovanými vadami, dětmi s PAS. Vede logopedické kroužky, poskytuje individuální logopedickou péči a pracuje s dětmi s SPU. Od roku 2011 pracuje jako...
+

Bc. Monika Koubová

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě J. A. Komenského v Praze. Aktuálně dokončuje navazující studium speciální pedagogiky a učitelství pro první stupeň na Dolnoslezské univerzitě ve Wroclawi. V současné době je zaměstnaná jako logopedický asistent a speciální pedagog v MŠ a...
+

MGR. LADA ŽÁKOVÁ

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Má zkušenosti s výukovou jazyků na jazykové škole. V současné době působí jako učitelka ve speciální mateřské škole. Pracuje s předškolními dětmi s narušenou komunikační schopností a dětmi s kombinovaným postižením. Akreditovaný kurz...
+

Mgr. Kateřina Vomočilová

Vystudovala obor speciální pedagogika na pedagogické fakultě v Brně. Na Klinice Logo působí jako logoped. Vyškolena byla na jaře 2019. Od září 2020 spolupracuje s Iniciativou Elkonin.cz, kde působí mimo jiné i jako školitelka lektorek v oblasti online výuky. Ve školním roce 2021/2022 povede trénink...
+

Mgr. Helena Podpěrová

Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v 2016 v Praze. V současné době pracuje jako učitelka v logopedické třídě v MŠ pro sluchově postižené Holečkova, Praha 5 - Smíchov. Mezi její další...
+

Mgr. Marie Modlitbová

Vystudovala rehabilitační péči o postižené děti, dospělé a staré osoby na Jihočeské univerzitě. Akreditovaný kurz k metodě absolvovala v roce 2018 v Brně. V současné době je zaměstnaná jako poradkyně rané péče ve Společnosti pro ranou péči v Českých Budějovicích. Má...
+

Mgr. Tereza Debnárová

Vystudovala speciální pedagogiku předškolního věku na Univerzitě Palackého v Olomouci a speciální pedagogiku se zaměřením logopedie - surdopedie na Ostravské univerzitě. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2018. Od roku 2015 pracovala jako učitelka MŠ v logopedické třídě. Zkušenosti má...
+