Vážení kolegové, 

hledáme do našeho rozvíjejícího se projektu lektory, kteří absolvovali akreditovaný kurz "Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina" pro vedení skupin dětí v různých částech České republiky. V případě, že jste vyškoleni a máte zájem o práci s touto metodou, pošlete mi prosím Váš životopis na uvedenou adresu

Spolupracující certifikovaní lektoři Elkoninova tréninku

Mgr. Ivana Chadimová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2019. Pracuje jako školní speciální pedagog. Trénink podle Elkonina povede již druhým rokem od září/října 2020 ve Zlíně - Malenovicích.  
+

Bc. Alice Kramářová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně (logopedie, surdopedie). V současné době pokračuje ve studiu logopedie na Masarykově univerzitě v navazujícím magisterském programu. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2018 v Praze. V současné době je...
+

Bc. Petra Havrdová

Vystudovala Specializaci v pedagogice se zaměřením na Český jazyk a literaturu a Humanitní studia na Technické univerzitě v Liberci, poté Speciální pedagogiku předškolního věku se zaměřením na logopedii tamtéž. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2014. V současné době je...
+

Mgr. Michaela Beznosková

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze se zaměřením na logopedii a surdopedii. Při studiu pracovala v MŠ pro děti se sluchovým postižením. Po ukončení studia nastoupila do ambulance klinického logopeda, kde působí i nyní. V současné době je na rodičovské...
+

Mgr. Michaela Klegerová

Vystudovala speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2019. Pracovala jako školní speciální pedagožka na ZŠ v Praze 4. Nyní je na rodičovské dovolené. Elkoninův trénink povede od září 2019 v Praze - Jižním Městě.
+

Bc. Helena Radová

Vystudovala logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Dále pokračuje ve studiu v kombinované formě. V průběhu studia pracovala s dětmi s narušenou komunikační schopností v rámci působení v logopedických zařízení. Od letošního roku působí v Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., kde...
+

Mgr. Zuzana Slabová, DiS.

Vystudovala speciální pedagogiku na katedře Sociálních studií a katedře speciální pedagogiky na Technické univerzitě v Liberci. Akreditovaný kurz k metodice podle Elkonina absolvovala v roce 2019. V současné době působí jako školní speciální pedagog na základní škole, dále provozuje...
+

Bc. Monika Skrbková

Vystudovala Speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii v Hradci Králové. Od září 2019 nastupuje jako asistent pedagoga na 2. stupeň ZŠ. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v roce 2018. Od září 2019 povede trénink podle Elkonina v Lysé nad Labem.
+

Mgr. Kateřina Hronová

Vystudovala pedagogiku volného času na TF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Akreditovaný kurz k metodice absolvovala v říjnu 2017. V současné době je na rodičovské dovolené. Má bohaté zkušenosti s vedením dětského kolektivu ze školní družiny. Elkoninův trénink povede od září 2018 v...
+

MGR. Dita Vacková

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor Pedagogika předškolního věku. Má 15 let praxe v oboru a stále tvrdí, že její práce je pro ni koníčkem. Kurz Elkonina absolvovala v roce 2017 na Univerzitě Karlově. Od té doby vede tréninky v MŠ, kde působí jako pedagog. Od září 2019 povede...
+