Vážené kolegyně, vážení kolegové,

prezenční forma kurzů je bohužel umožněna až od 2. stupně PES, tudíž v současné době není možné plánovat žádné konrétní termíny kurzů. Protože registrujeme velký zájem, máme v úmyslu, jakmile se ČR do tohoto stupně dostane, zorganizovat více kurzů na Moravě i v Praze tak, abychom uspokojili co nejvíce zájemců. Termíny budou vyhlášeny, jakmile bude ČR ve stupni 2. Rádi bychom zrealizovali několik kurzů do konce tohoto akademického roku. O online verzi zatím stále přemýšlíme jako o zcela krajní variantě. Školení je založené na interakci, manipulaci s metodikou na místě, zkoušení si cvičení, pouštění videí... máme za to, že online verze by velmi ovlivnila kvalitu kurzu, a to bychom velmi neradi. Pakliže se ale nepodaří žádný kurz zorganizovat do konce června, pokusíme se nastavit online vzdělávání na maximální možné úrovni.

Přejeme všem pevné zdraví.

Za tým Elkonin Mirka Schöffelová

Akreditovaný kurz MŠMT ČR (číslo akreditace: MSMT- 28581/2017-2-1209) organizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Kurz obsahuje teoretickou a praktickou část (video­trénink).
 
Cíl kurzů:
Naučit účastníky hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a  principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného  předpokladu pro čtení. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u  dětí předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní důraz se klade na práci s  dětmi s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými  vývojovými obtížemi. Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a  jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video­tréninkem.
Cílová skupina: 
učitelky mateřských škol – odbornice na předškolní výchovu, další odborníci – psychologové, pedagogové, speciální pedagogové, logopedi,  asistenti pedagoga (případně další), kteří mají zájem pracovat dle Elkoninovy  metody  
Rozsah kurzů:
8 hodin – navazující kurz pro účastníky, kteří už mají zkušenosti s  předgrafémovou etapou programu
16 hodin – dvoudenní kurz pro nové účastníky, kteří začnou pracovat podle  nového vydání (2016) - Praha (lze platit ze šablon)
Místo konání: 
Prostory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Myslíkova 7, 110 00 Praha 1 
Lektorky: 
Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD. PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD. 
Garant kurzu: 
Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 
Způsob vyhodnocení akce: 
Evaluační dotazník. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Univerzity Karlovy o  absolvování tohoto kurzu. 
Cena kurzu: 
1350 Kč (jednodenní kurz), 2150 Kč (dvoudenní kurz)
3300 Kč (metodika - kurz lze absolvovat bez ní, ale pro samotnou práci je nezbytná)
Nejbližší termín: 
bude uveden, jakmile bude možné kurzy pořádat

Odkaz na přihlášení:

 
Cíl kurzů: Naučit účastníky hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a  principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného  předpokladu pro čtení. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u  dětí předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní důraz se klade na práci s  dětmi s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými  vývojovými obtížemi. Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a  jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video­tréninkem Cílová skupina: učitelky mateřských škol – odbornice na předškolní výchovu další odborníci – psychologové, pedagogové, speciální pedagogové, logopedi,  asistenti pedagoga (případně další), kteří mají zájem pracovat dle Elkoninovy  metody  Rozsah kurzů: 8 hodin – navazující kurz pro účastníky, kteří už mají zkušenosti s  předgrafémovou etapou programu 14 hodin – dvoudenní kurz pro nové účastníky, kteří začnou pracovat podle  nového vydání (2016) Místo konání: Prostory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Myslíkova 7, 110 00  Praha 1 Lektorky:  Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD. PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD. Garant kurzu: Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Způsob vyhodnocení akce: Evaluační dotazník. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Univerzity Karlovy o  absolvování tohoto kurzu. Cena kurzu: 1400 Kč (jednodenní kurz), 2100 Kč (dvoudenní kurz) Aktuální termíny kurzů zde