Akreditované kurzy MŠMT ČR organizuje Pedagogická fakulta Univerzity  Karlovy v Praze a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Kurz obsahuje teoretickou a praktickou část (video­trénink).
Leták pro zájemce
 
Cíl kurzů:
Naučit účastníky hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a  principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného  předpokladu pro čtení. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u  dětí předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní důraz se klade na práci s  dětmi s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými  vývojovými obtížemi. Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a  jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video­tréninkem 
Cílová skupina: 
učitelky mateřských škol – odbornice na předškolní výchovu, další odborníci – psychologové, pedagogové, speciální pedagogové, logopedi,  asistenti pedagoga (případně další), kteří mají zájem pracovat dle Elkoninovy  metody  
Rozsah kurzů:
8 hodin – navazující kurz pro účastníky, kteří už mají zkušenosti s  předgrafémovou etapou programu
16 hodin – dvoudenní kurz pro nové účastníky, kteří začnou pracovat podle  nového vydání (2016) - Praha (lze platit ze šablon)
14 hodin - dvoudenní kurz pro nové účastníky - Brno (nelze platit ze šablon)
Místo konání: 
Prostory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Myslíkova 7, 110 00 Praha 1 
Prostory Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity v Brně
Lektorky: 
Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD. PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD. 
Garant kurzu: 
Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 
Doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Způsob vyhodnocení akce: 
Evaluační dotazník. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Univerzity Karlovy nebo Masarykovy univerzity o  absolvování tohoto kurzu. 
Cena kurzu: 
1350 Kč (jednodenní kurz), 2150 Kč (dvoudenní kurz Praha), 2100 (dvoudenní kurz Brno)
3300 Kč (metodika - kurz lze absolvovat bez ní, ale pro samotnou práci je nezbytná)
Kurz má dotaci 16 hod. a lze hradit ze šablon (platí pro akreditaci Pedf UK)
Aktuální termín: 
24. - 25. ledna 2020 v Praze
Přihlašování na aktuální kurz:
Cíl kurzů: Naučit účastníky hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a  principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného  předpokladu pro čtení. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u  dětí předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní důraz se klade na práci s  dětmi s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými  vývojovými obtížemi. Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a  jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video­tréninkem Cílová skupina: učitelky mateřských škol – odbornice na předškolní výchovu další odborníci – psychologové, pedagogové, speciální pedagogové, logopedi,  asistenti pedagoga (případně další), kteří mají zájem pracovat dle Elkoninovy  metody  Rozsah kurzů: 8 hodin – navazující kurz pro účastníky, kteří už mají zkušenosti s  předgrafémovou etapou programu 14 hodin – dvoudenní kurz pro nové účastníky, kteří začnou pracovat podle  nového vydání (2016) Místo konání: Prostory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Myslíkova 7, 110 00  Praha 1 Lektorky:  Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD. PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD. Garant kurzu: Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Způsob vyhodnocení akce: Evaluační dotazník. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Univerzity Karlovy o  absolvování tohoto kurzu. Cena kurzu: 1400 Kč (jednodenní kurz), 2100 Kč (dvoudenní kurz) Aktuální termíny kurzů zde