Vzdělávání odborníků

Základní kurz: Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina - předgrafémová a grafémová etapa

Akreditovaný kurz MŠMT ČR (číslo akreditace: MSMT- 39837/2020-2-1043organizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Kurz obsahuje teoretickou a praktickou část (video­trénink).

Leták pro zájemce

Cíl kurzů:

Naučit účastníky hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a  principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného  předpokladu pro čtení. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u  dětí předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní důraz se klade na práci s  dětmi s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými  vývojovými obtížemi. Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a  jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video­tréninkem.

Cílová skupina: učitelky mateřských škol – odbornice na předškolní výchovu, další odborníci – psychologové, pedagogové, speciální pedagogové, logopedi,  asistenti pedagoga (případně další), kteří mají zájem pracovat dle Elkoninovy  metody  

Rozsah kurzu: 16 hodin – dvoudenní kurz pro nové účastníky, kteří začnou pracovat podle  nového vydání (2016) - Praha (lze platit ze šablon)

Garant kurzu: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Způsob vyhodnocení akce: Úspěšní absolventi na základě písemného testu na ověření znalostí z kurzu obdrží osvědčení Univerzity Karlovy, pro vyhodnocení akce bude použit evaluační dotazník. 

Cena kurzu: 2150 Kč (dvoudenní kurz) - lze hradit ze šablon; 3300 Kč (metodika - kurz lze absolvovat bez ní, ale pro samotnou práci je nezbytná); Celková cena kurz + metodika: 5 450 Kč

Nejbližší termín: 14. - 15. 1. 2022, Praha, odkaz na přihlášení zde.

 

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením

Akreditovaný kurz MŠMT ČR (číslo akreditace: MSMT-11100/2020-2-403) organizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 

Cíl kurzu:

Cílem je naučit účastníky hlubšímu porozumění problematice sluchového postižení, procesu diagnostiky a následné péče o děti se sluchovým postižením včetně možností použití kompenzačních pomůcek a práce s nimi. Posluchači budou dále detailně seznámeni s vývojem jazykových dovedností u těchto dětí. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u dětí se sluchovým postižením. Seznámí se s principy použití metodiky, pomůckami a jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video-tréninkem.

Cílová skupina: učitelky mateřských škol – odbornice na předškolní výchovu, další odborníci – psychologové, pedagogové, speciální pedagogové, logopedi,  asistenti pedagoga (případně další), kteří mají zájem pracovat dle Elkoninovy  metody. Podmínkou vstupu do kurzu je absolvování základního kurzu.

Rozsah kurzu: 8 hodin

Garant kurzu: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Lektor kurzu: Mgr. Ivana Nováková

Způsob vyhodnocení akce: Evaluační dotazník. Absolventi obdrží osvědčení Univerzity Karlovy o  absolvování tohoto kurzu. 

Cena kurzu: 1700 Kč (kurz), odborná kniha s popsanými potupy práce 450 Kč (kurz lze absolvovat bez ní)

Nejbližší termín: 15. leden 2022, Praha, odkaz na přihlášení zde

 

 

 

Cíl kurzů: Naučit účastníky hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a  principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného  předpokladu pro čtení. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u  dětí předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní důraz se klade na práci s  dětmi s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými  vývojovými obtížemi. Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a  jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video­tréninkem Cílová skupina: učitelky mateřských škol – odbornice na předškolní výchovu další odborníci – psychologové, pedagogové, speciální pedagogové, logopedi,  asistenti pedagoga (případně další), kteří mají zájem pracovat dle Elkoninovy  metody  Rozsah kurzů: 8 hodin – navazující kurz pro účastníky, kteří už mají zkušenosti s  předgrafémovou etapou programu 14 hodin – dvoudenní kurz pro nové účastníky, kteří začnou pracovat podle  nového vydání (2016) Místo konání: Prostory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Myslíkova 7, 110 00  Praha 1 Lektorky:  Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD. PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD. Garant kurzu: Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, PhD. Způsob vyhodnocení akce: Evaluační dotazník. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Univerzity Karlovy o  absolvování tohoto kurzu. Cena kurzu: 1400 Kč (jednodenní kurz), 2100 Kč (dvoudenní kurz) Aktuální termíny kurzů zde